Opcje Binarne

Zwierzęta Tatr

Posted by Świstak | | niedziela 11 Lipiec 2010 13:10

Świat tatrzańskich zwierząt pod względem rozmieszczenia kieruje się tymi zasadami, co świat roślin. Podobnie jak roślinność w Tatrach więcej zwierząt można spotkać w niższych partiach gór ? im wyżej, tym spotykamy mniej zwierząt. W wyższych partiach gór fauna Tatr jest uboższa. W Tatrach spotykamy gatunki zwierząt występujące na nizinach jak: lisy i sarny oraz zwierzęta górskie ? świstaka i kozicę.

Zwierzęta w górach nie są skazane na określone warunki klimatyczne ? mogą przemieszczać się na inne piętra klimatyczne, gdy wymaga tego ich sytuacja życiowa. Wędrują często w poszukiwaniu pokarmu ? dzieje się tak w przypadku zwierząt, które nie są powiązane z warunkami określonego piętra klimatycznego. Sowa orzechówka podlega biocenozie i nie przemieszcza się nigdzie, gdzie nie może znaleźć nasion limby, które są głównym elementem jej pożywienia.

W faunie Tatr przeważają spotykane w lasach owady ? ich gatunków jest kilka tysięcy, do życia w górach są specjalnie przystosowane na przykład przez redukcję skrzydeł, zmianę zwyczajów gatunkowych ? niektóre ćmy żerują w dzień z powodu niskich nocnych temperatur. Znacznie mniej liczne są ssaki zamieszkujące lasy regla dolnego i górnego ? dzik, lis, ryś ? zagrożony wyginięciem, sarna, jeleń, niedźwiedź brunatny, wilk, kuna leśna, borsuk. Część ssaków ? dokładnie osiem ? zajmuje piętra alpejskie i turniowe. Są to: polnik alpejski, świstak, gronostaj, kozica która wędruje także w wyższe partie gór. Góry są zamieszkiwane także przez ciekawe okazy ptaków jak: głuszce, cietrzewie, puchacze, które są spotykane w lasach; w piętrze kosodrzewiny są widywane: sikora sosnówka i orzechówka krótkodzioba, pliszka górska. Najpiękniejsze ptaki umiejscowiły się w piętrach alpejskim i turniowym jak alpejski puchacz halny, pomurnik, który buduje gniazda w pionowych ścianach turni i piękne drapieżniki : sokół wędrowny, jastrząb, krogulec, myszołów i orzeł przedni.

W Tatrach żyje także kilka gatunków płazów i gadów. Żyją głównie w lasach, ponad granicami lasów i na polanach. Do okazów zamieszkujących Tatry zaliczamy: bardzo rzadko spotykaną salamandrę plamistą ? lubi wilgoć, dlatego wybiera wilgotne lasy i potoki, traszkę karpacką, żmiję zygzakowatą. Pospolitym płazem jest żaba trawna.