Opcje Binarne

Rośliny Tatr

Posted by Świstak | | niedziela 11 Lipiec 2010 14:26

Występowanie roślinności w Tatrach należy różnicować ze względu na podłoże, na którym ona rośnie. Rośliny w Tatrach pojawiają się na podłożach: granitowym i wapiennym. Wspaniałą ekspozycję roślin podłoża granitowego można zobaczyć u stóp Ciemniaka, natomiast podłoża wapiennego w Kobylarzowym Żlebie. Flora Tatr występująca tylko na podłożu wapiennym to między innymi aster alpejski, fiołek alpejski, goryczka śniegowa, sasanka słowacka, czy traganek jasny. Na podłożu granitowym rosną z kolei dzwonek alpejski, jaskier lodnikowy, skalnica karpacka i wrotycz alpejski. W Tatrach występują także rośliny, którym obojętne jest podłoże, na którym rosną.

Niektóre okazy roślinne jak na przykład wiechlina szlachetna i świetlik bezostny, to gatunki endemiczne, czyli takie, które można podziwiać tylko w Tatrach. Przez różnice klimatyczne roślinność Tatr układa się piętrowo. Do wysokości 1250 m n.p.m. sięga pasmo regla dolnego zalesione głownie buczynami i sztuczne bory świerkowe. Mniejszą powierzchnię zajmują lasy jodłowe, jaworzyny i lasy łęgowe. W paśmie regla dolnego spotykamy lilię złoto głów, krokusy, dziewięćsił bezłodygowy i przenęt purpurowy. Do 1550 m n.p.m. sięga piętro regla górnego. Ponad reglem górnym rozciąga się piętro kosodrzewiny, tak zwane piętro subalpejskie. Kosodrzewina chroni górskie stoki przed erozją. Wraz z kosodrzewiną w tym paśmie rośnie wierzba śląska, alpejska róża i porzeczka skalna. Tam, gdzie nie występuje kosówka najliczniej występuje miłosna górska, borówki: czarna i brusznica. Powyżej jest piętro halne, alpejskie ? do wysokości 2300 m n.p.m. Na tym piętrze ? poza roślinami ? występują zwierzęta pod ochroną, czyli kozice i świstaki. Spotkać można też niedźwiedzia brunatnego. Najwyżej wznosi się piętro turni, czyli ostrych, skalistych szczytów.